Covid-19

Vážení zákazníci, vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás v těchto nelehkých časech informovali o zvýšených bezpečnostních a hygienických opatřeních v naší společnosti a jejím aktuálním provozu.

Předně Vám chceme sdělit, že náš provoz zůstal, na základě výjimky z Usnesení vlády č. 211 ze dne 14.3.2020, nepřerušen.

Zdraví Vaše a našich zaměstnanců je pro nás naprostou prioritou, proto jsme přistoupili k následujícím opatřením:

  1. Všichni naši zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými prostředky, a to minimálně v rozsahu ochrany úst a nosu, jednorázovými gumovými rukavicemi a adekvátním množstvím dezinfekčních prostředků, a to po celou dobu, po kterou jsou přítomni na pracovišti, nevyjímaje tedy dobu, po kterou jsou v kontaktu se zákazníky.
  2. Disponujeme dostatečným množstvím speciálních dezinfekčních prostředků na alkoholové bázi, které jsou pravidelně používány tak, aby zničily veškeré bakterie, vč. aktuálně se šířícího nového typu koronaviru.
  3. Naše provozovny jsou rovněž v pravidelných intervalech dezinfikovány a zároveň kontrolujeme zdravotní stav našich zaměstnanců, abychom tak předešli případnému šíření nového typu koronaviru mezi našimi zaměstnanci.
  4. Naši obchodní zástupci nebudou provádět osobní návštěvy. Jsou Vám však plně k dispozici na mobilních telefonech. Neváhejte je tedy kontaktovat s Vašimi požadavky.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolíme požádat o shovívavost, jelikož uvedené procesy, spojené s výrobou, expedicí, dovozem, dezinfekcí atd. jsou poměrně časově náročné, proto může docházet ke změnám v časech závozů, na které jste byli standardně zvyklí.

Rovněž nás prosím neváhejte kontaktovat s libovolnými dotazy spojenými s vašimi požadavky na naše služby, rádi Vám vyjdeme vstříc.

Těšíme se na další spolupráci a přejeme Vám pevné zdraví a mnoho sil!

 
Václav Warisch
zakladatel